[2019-06-06] Kallelse ordinarie föreningsstämma 2019-06-17

Medlemmarna i HSB Brf Porkala kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 17 juni kl. 18:30 i Akalla Grundskola.

[2019-04-30] Vattenskador - II: Statistik

I senaste rapporten från Vattenskadecentrum framgår att endast 30 % av vattenskadorna kommer från badrum medan de från kök, vilka helt saknar tätskikt, ökat kraftigt till 28 %. Att ensidigt fokusera på badrummen, vilket ofta varit fallet, är alltså mindre lämpligt utan ett ”helhetsgrepp” erfordras.

[2019-04-02] HSB Ramavtal - Bredband

I ett infoblad angav HSB Stockholm att om föreningen ej nyttjar ramavtalet för bredband skulle en merkostnad motsvarande 3.4 Mkr/5år uppkomma. Föreningen valde dock att byta bredbandsoperatör. Vad blev resultatet?

[2019-03-19] Vattenskador - I: Test av tätskikt

I en nyligen publicerad rapport från RISE (Research Institutes of Sweden AB) redovisas en test av 19 tätskikt, som samtliga uppfyller gällande branschregler, och endast 6 (32%) höll tätt. Resultatet var sämre än den föregående testen 2016.

[2019-03-03] Kallelse extra föreningsstämma 2019-03-12

Medlemmarna i HSB Brf Porkala kallas till extra föreningsstämma för att ta ställning till den proposition, gällande stambyte, som framlagts av styrelsen.

[2019-02-11] Bättre sent än aldrig...

F o m 2019-01-01 har föreningen ingen kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring (kbtf). Detta har flera fördelar. En av dessa är att nuvarande styrelse nu har tillsett att ett tidigare långvarigt brott mot gällande stämmobeslut upphört.

[2019-01-21] HSB Normalstadgar - inklistrad lagtext

De normalstadgar som föreningens nuvarande stadgar utgår ifrån består till stor del av "inklistrad" lagtext, utan att detta på något sätt markerats. Har dessa brister korrigerats i de senaste normalstadgarna från HSB?

"The shortest and best way to make your fortune is to let people see clearly that it is in their interests to promote yours." ~ Jean de La Bruyère, The Characters, [1688] ~ {630}