Stämmoförfrågan

 Stammoforfragan
 Stämmoförfrågan

 

Blankett - Stämmoförfrågan

 

Blankett för att söka underlätta, effektivisera och säkerställa en korrekt hantering av medlemsfrågor vid föreningsstämmor. Blanketten kan nyttjas även av föreningsmedlemmar i andra bostadsrättsföreningar då plats finns att fylla i bostadsrättsföreningens namn.

Förfrågningar dels  där muntiga svar, direkt under pågående stämma, önskas och dels för skriftliga dito kan ställas. De senare kan med fördel nyttjas vid mer komplicerade frågeställningar. Styrelsen har en mycket långtgående skyldighet, enligt gällande lag, att svara på dessa frågor. Detta är den s.k. "upplysningsplikten".

Blanketten skall undertecknas och överlämnas till stämmans ordförande i samband med att förfrågan görs.

För samtliga blanketter gäller att du kan fylla i dem på din egen dator (m h a Adobe Acrobat Reader), efter nedladdning, och därefter spara och skriva ut dem. Det går naturligtvis även bra att fylla i dem "för hand" om så önskas.