Fullmakt

Fullmakt
Fullmakt

 

Blankett - Fullmakt

 

Fullmaktsblankett för föreningsstämma (ordinär eller extra).

Blanketten kan nyttjas även av föreningsmedlemmar i andra bostadsrättsföreningar då plats finns att fylla i bostadsrättsföreningens namn.

För samtliga blanketter gäller att du kan fylla i dem på din egen dator (m h a Adobe Acrobat Reader), efter nedladdning, och därefter spara och skriva ut dem. Det går naturligtvis även bra att fylla i dem "för hand" om så önskas.