Motioner

 Motion I
 Motion – I
Motion II 
 Motion - II

 

Blankett: Motion - I

Blankett: Motion - II

 

Motionsblanketter till den ordinare föreningsstämman. Blanketterna kan nyttjas även av föreningsmedlemmar i andra bostadsrättsföreningar då plats finns att fylla i bostadsrättsföreningens namn.

Det primära syftet med blanketterna är att effektivisera och förenkla hanteringen av medlemsmotioner för såväl föreningsmedlemmar som styrelse. På blanketten finns ett antal grundförutsättningar som det är av vikt att styrelsen beaktar vid handläggningen av motionen.

Blanketten "Motioner - I" är den primära blanketten.

Blankett "Motion - II" kan nyttjas, tillsammans med blankett Motion - I, i de fall motionen har fler än två (2) motionärer.

Blanketterna skall fyllas i och undertecknas (*) av samtliga motionärer och lämnas in till Er bostadsrättsförening i enlighet med vad som anges i stadgar och andra anvisningar.

För samtliga blanketter gäller att du kan fylla i dem på din egen dator (m h a Adobe Acrobat Reader), efter nedladdning, och därefter spara och skriva ut dem. Det går naturligtvis även bra att fylla i dem "för hand" om så önskas.

(*) Motionärernas namn måste stå angivet i motionen som skall inlämnas skriftligen men det finns normalt inget formellt krav, t ex i Bostadsrättslagen eller Lag om ekonomiska föreningar, att en motion skall vara undertecknad  men detta kan nog anses lämpligt i fall som dessa. Inte minst för att undvika tveksamheter om att de föreningsmedlemmar som står angivna som motionärer aktivt står bakom motionen.