Registerutdrag

 Registerutdrag
 Registerutdrag

 

Blankett - Registerutdrag

 

För att underlätta för den enskilde föreningsmedlemmen att kontrollera att registerförda uppgifter i bl a lägenhets- och pantsättningsregister är korrekta har en särskild blankett tagits fram för att enkelt begära ut ett aktuell registerutdrag. Blanketten kan nyttjas även av föreningsmedlemmar i andra bostadsrättsföreningar då plats finns att fylla i bostadsrättsföreningens namn.

Om uppgifter som gäller pantsättning ej stämmer, kontakta aktuell långivare och be denne meddela föreningen att rättelse skall ske. Föreningen kan endast ta bort en pantnotering efter ett direkt meddelande från långivaren och ofta kan äldre, inaktuella, pantnoteringar finnas kvar i registret.

För avvikelser exkl. pantsättningar kontakta förvaltaren för utredning/korrigering.

För samtliga blanketter gäller att du kan fylla i dem på din egen dator (m h a Adobe Acrobat Reader), efter nedladdning, och därefter spara och skriva ut dem. Det går naturligtvis även bra att fylla i dem "för hand" om så önskas.