Skrivelse till styrelsen

 Styrelse I
 Styrelse – I
Styrelse II 
 Styrelse - II

 

Blankett: Styrelse - I

Blankett: Styrelse - II

 

Blanketter för skrivelser till bostadsrättsföreningens styrelse. Blanketterna kan nyttjas även av föreningsmedlemmar i andra bostadsrättsföreningar då plats finns att fylla i bostadsrättsföreningens namn.

Det primära syftet med blanketterna är att effektivisera och förenkla för såväl föreningsmedlemmar som styrelse vid skriftlig kommunikation mellan parterna.

Blanketten "Styrelse - I" är den primära blanketten.

Blankett "Styrelse - II" kan nyttjas, tillsammans med blankett "Styrelse - I", i de fall skrivelsen har fler än två (2) undertecknade. 

För samtliga blanketter gäller att du kan fylla i dem på din egen dator (m h a Adobe Acrobat Reader), efter nedladdning, och därefter spara och skriva ut dem. Det går naturligtvis även bra att fylla i dem "för hand" om så önskas.