För enkel åtkomst finns föreningens årsredovisningar f.o.m. 2005 samlade nedan som .PDF-filer.

PDF icon 2017
PDF icon 2016
PDF icon 2015
PDF icon 2014
PDF icon 2013
PDF icon 2012
PDF icon 2011
PDF icon 2010
PDF icon 2010 (motionsbilaga) [1]
PDF icon 2009
PDF icon 2009 (motionsbilaga) [1]
PDF icon 2008
PDF icon 2007
PDF icon 2006
PDF icon 2005

[1]: Av integritetsskäl har underskrifter, telefonnummer etc maskerats.