Ekonomisk plan

Styrelsen för en bostadsrättsförening har skyldighet att hålla den ekonomiska planen tillgänglig för föreningens medlemmar. Detta framgår mycket tydliga av Bostadsrättslagen [SFS 1991:614] 3 kap 5 § Planens offentlighet:

"Styrelsen skall hålla en registrerad plan tillgänglig för var och en som vill ta del av planen."

Då en enskild föreningsmedlem i Brf Porkala nyligen sökte få ut den ekonomiska planen visade det sig tyvärr att kännedom om ovan lagstadgade krav helt saknades och det var först efter en uttrycklig begäran, till av styrelsen utsett "rättsligt biträde", som begärda uppgifter erhölls. Kontroll har därefter även gjorts mot handlingar registrerade hos Bolagsverket.

För enkel åtkomst återfinns den ekonomiska planen nedan som en .PDF-fil.

ekonomisk plan
Ekonomisk plan

(Reg. datum: 1983-08-18)