"Truth always lags behind, limping along on the arm of time."

Baltasar Gracian,
The Art of Worldly Wisdom, [1647]


I underliggande avsnitt återfinns rättelser, kompletteringar och kommentarer associerade med den föreningsinformation som distribueras via medlemstidningen Porkalen.

Underlaget gör ej anspråk på att vara heltäckande och en inte försumbar del av detsamma är resultatet av förslag och tips som, av enskilda föreningsmedlemmar, delgivits brfporkala.com.

Det långsiktiga målet är att söka bidra till att höja kvalitén på föreningsinformationen.

Redaktören för medlemstidningen Porkalen delges fortlöpande information om innehållet i denna errata.


2012