[2011:4, s.15] Prisjämförelse december 2011

Publicerad prisjämförelse (se ovan utdrag) innehåller ett antal felaktiga uppgifter. Dock behandlas här endast de som berör den sista raden i tabellen, d.v.s. uppgifterna som rör nu tecknat gruppanslutningsavtal.

Korrekta uppgifter är:

BBB, Porkala gruppavtal HSB,

Bredband 100/10 + Telefoni Mini

Bindningstid månad

0

Totalpris första 18 månader

2 346 kr

Snittpris per månad (första 18 mån.)

130 kr

Totalpris de tre första åren

4 596 kr

Övriga kommentarer:

Värdet av att publicera en prisjämförelse av aktuellt slag efter att föreningen tecknat ett bindande avtal, för perioden 2012 – 2014 till en total kostnad av 3.700.000 kr, måste nog anses tämligen begränsad. Informationen borde rimligen ha lämnats innan beslut om gruppanslutningsavtal togs eftersom medlemmarna då, i motsats till nu, hade full valfrihet. Att uppgifterna dessutom är behäftade med ett tämligen stort antal fel, varav endast några rättats ovan, reducerar värdet ytterligare.

Aktuell sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2011 nr4, s.15