[2011:4, s.14] Så här kopplar du in bredband och telefoni

Artikeln innehåller ett antal direkt felaktiga uppgifter (se ovan utdrag) som kan äventyra funktionen hos bredbandsinstallationen.

De primära felen är:

 1. Cat 5 är ej en generell beskrivning av en nätverkskabel utan en klassificering som anger vilka krav som aktuell nätverkskabel ska uppfylla. Cat 5 är en betydligt sämre kabel än den som finns fast installerad i föreningens fastigheter, vilken är av typ Cat 6. (Länkarna har dessutom karakteriserats upp till 350 MHz vilket är högre än de 250 MHz som Cat 6 kräver.)

  Då dels totala avståndet till en lägenhet (patchkabel mellan switch och korskopplingspanel + fast monterad kabel fram till uttaget i lägenhet/lokal) kan vara närmare 90 meter och dels det idag kan vara av intresse att nyttja en överföringshastighet av 1 Gb/s krävs kabel av typ Cat 6.

 2. Det är direkt olämpligt att nyttja en skärmad nätverkskabel.

  Kabeln som finns installerad mellan korskopplingsutrustningen och uttaget i föreningens lägenheter/lokaler är oskärmad (UTP = Unshielded Twisted Pair) och uttaget i sig saknar kontaktpunkter för att ansluta till en nätverkskabel av skärmad typ (FTP = Foil Unshielded Twisted Pair alt. S/FTP = Shielded Foil Twisted Pair).

  Ordinära routrar, modem och switchar för konsumentbruk brukar likaså sakna kontaktpunkter för skärm. Detta gäller även det modem som Bredbandsbolaget erbjuder sina kunder (Zyxel 2602).

  Om en skärmad kabel nyttjas kommer alltså skärmen att vara ”flytande” (läs: oansluten i båda ändar) och detta är ett gravt fel eftersom den då endast kan verka menligt för signalöverföringen.

  Kabeln skall alltså vara av oskärmat typ (UTP).

 3. Nätverkskablar skall ej fästas med kabelklammer utan läggas löst i t.ex. en kabelkanal som medger ”mjuka hörn” (se nedan).

  Det är viktigt att nätverkskablar ej kröks i skarpa böjar. En tumregel är att minsta krökningsradien ej får understiga 4 * ytterdiametern. Detta ger en minsta krökningsradie av 20 – 25 mm.

Summering:

 • Oskärmad (UTP) nätverkskabel av typ Cat 6 skall nyttjas.
 • Nätverkskabeln skall läggas löst i kabelkanaler som möjliggör ”mjuka hörn”.

Övriga kommentarer:

Tämligen omfattande information trycktes i Porkalen under 2001 i samband med installationen av bredbandsnätverket. Större delen av denna information är relevant även idag. Länkar till denna information återfinns nedan.

Större delen av beskrivningen av hur utrustningen från Bredbandsbolaget skall kopplas in är oklart formulerad och dessutom har en avvikande terminologi nyttjats (ex. "strömlampa", "strömadeptern", "webbläsarprogram (Internet)"). Det vore betydligt bättre att endast ge hänvisning till aktuell snabbmanual (se bilaga nedan) från Bredbandsbolaget, vilken har en mycket bättre beskrivning.

En betydelsefull detalj gällande startpaketet som helt utelämnats är:

Startpaketet är endast obligatoriskt för de som önskar nyttja telefoni via Bredbandsbolaget. För alla andra är detta endast ett möjligt tillval.

Bilagor:

Porkalen 2001 nr3, s.14 – 19

Porkalen 2001 nr4, s.10 – 15

Porkalen 2011 nr4, s.14

Snabbmanual för inkoppling av bredband och telefoni; Bredbandsbolaget