[2012:1, s.04] Årsredovisning

I Porkalen återges, på sid 4 - 19, föreningens årsredovisning för 2011. Tyvärr har "Tryckfelsnisse" varit tämligen flitig. På sid 4 återfinns följande fel redan i rubriken och det inledande stycket:

  1. Rubriken "Årsredovisning för 2010" är felaktig. Årsredovisningen avser 2011 ej 2010.
  2. Första styckets avslutande del "...räkenskapsåret 2010-01-01 - 2010-12-31." är felaktig. Räkenskapsåret som aktuell årsredovisning avser är 2011-01-01 - 2011-12-31.

Errata Porkalen 2012 1 4 1

Fel av ovan typ återfinns även på nästkommande sida (sid 5):

I den avslutande meningen i avsnitt 1.1 Föreningen anges felaktigt:

"Per 2010-12-31 hade föreningen 985 medlemmar förutom HSB Stockholm..."

Det skall stå: "Per 2011-12-31 hade föreningen 985 medlemmar förutom HSB Stockholm..."

Errata Porkalen 2012 1 4 2

Aktuella sidor som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2012 nr1, s.4 Porkalen 2012 nr1, s.5