[2012:1, s.07] Förvaltningsberättelse - OVK

I förvaltningsberättelsen för 2011 anger styrelsen (Ref: Porkalen 2012 nummer1, sid 7; Se nedan utdrag) för OVK: "Arbetena är avslutade." Trots detta är, vid kontroll med Stadsbyggnadskontoret i oktober 2012, fortfarande sju (7) av föreningens bostadshus ännu ej godkända efter OVK-besiktning.

Errata Porkalen 2012 1 7 1

OVK-arbetena kan naturligtvis ej anses "avslutade" förrän samtliga hus är slutbesiktigade och godkända. Avlämnad redovisning kan alltså ej anses överensstämma med reella observationer.

För mer info se: [2012-10-18] OVK är ännu ej klart! samt OVK - Besiktningsprotokoll.

Aktuell sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2012 nr1, s.7