[2012:2, s.03] Stämman 2012, protokollet

I Porkalen är, på sid 3 - 7, en kopia av stämmoprotokollet infört. Stämmoprotokollet är dock tyvärr såväl ofullständigt som felaktigt. Styrelsen har blivit informerade om aktuella fel. Att på detta sätt sprida ett felaktigt underlag måste nog anses som mindre lämpligt.

Errata Porkalen 2012 1 4 1

För ytterligare detaljer se särskild artikel:[2012-08-17] Ofullständigt / Felaktigt stämmoprotokoll

Aktuella sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2012 nr2, s.3