[2012:2, s.09] Förbifart Stockholm

I Porkalen, på sid 8 - 10, ges information om Förbifart Stockholm med anknytning till Brf Porkala. Artikeln är som helhet bra, även om styrelsen nog tagit "credit" för en del åtgärder och förslag som även många andra ligger bakom.

I artikeln finns dock några faktafel som, även om de ej förändrar huvudinformationen, bör påtalas eftersom de är att betrakta som tämligen grava.

På sid 9 anges:

Errata Porkalen 2012 2 9 1

Fel 1:

"[...] räknar man ut åtgärder för byggbuller och trafikbuller med hjälp av radiosignaler [...]"

Här handlar det om beräkningar och mätningar av buller d.v.s. akustiska vågor (mekaniska vågor där oscillerande tryck överförs) med låg frekvens. För beräkningar av t.ex. fasaders trafikbullerreduktion brukar ofta frekvenser inom området 100 - 3150 Hz nyttjas (se bilaga [1] - [2] nedan för mer detaljer). Radiosignaler som anges ovan är elektromagnetisk vågor och har inget med buller och akustik att göra.

Fel 2:

"[...] radiosignaler (frekvensspektrum)."

Alla signaler utom helt rena dito kan normalt delas upp i olika frekvenskomponenter och dessa kan t ex åskådliggöras i ett diagram som visar signalstyrkan för ett visst frekvensområde. Ett sådant diagram brukar kallas frekvensspektrum. Detta gäller oavsett typ av vågutbredning och är inget som är unikt för elektromagnetiska vågor eller "radiosignaler".

Fel 3:

"Mätningarna görs med högtalare som kommer att stå en bit från fasaden."

Vid bullermätningar nyttjas ofta såväl sändare/givare som mottagare. Högtalare är en typ av sändare/givare som kan nyttjas för att skapa en akustisk våg inte mäta densamma. Hur denna dämpas och/eller reflekteras kan därefter mätas med särskilda akustiska mätinstrument.

Mer läsning om beräkningar av vägtrafikbuller:

[1]: Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell reviderad 1996 - Del I
[2]: Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell reviderad 1996 - Del II

Aktuella sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2012 nr2, s.9