[2012:3, s.14] Trivsel i föreningen!

I Porkalen på sid 14 i artikeln "Trivsel i föreningen!" kan noteras att de trivselregler som föreningen har uppsatta i entréerna nu justerats i denna artikel.

I - Uppgifter om "störningsfria" tider har ändrats

Trots mycket stora problem att genomföra en "omformulering" av föreningens ordningsregler, där bl a det krävdes att ett antal föreningsmedlemmar tillskrev styrelsen med begäran om rättelse, delger nu styrelsen föreningens medlemmar ännu en version och även nu utan någon som helst motivering.

I artikeln i Porkalen anges nu att 20-07 (vardagar) skall vara störningsfri tid (Bild 1) medan andra uppgifter delgavs föreningens medlemmar, via infoblad, så sent som i december 2012 (Bild 2).

Vid kontroll då denna rättelse skrivs, 2013-02-14, kan dessutom konstateras att de trivselregler som finns uppsatta i föreningens entréer ännu ej bytts ut, trots att ändringar meddelats två (2) gånger i december 2012.

Errata Porkalen 2012 3 14 1
Bild 1.
Errata Porkalen 2012 3 14 2
Bild 2.

II - Reglerna för lägenhetsförråd har ändrats

I aktuell artikel har för föreningens lägenhetsförråd följande tvingande krav tillkommit: "Det måste vara låst." (Bild 3). Något sådant krav finns ej i de trivselregler som föreningen haft uppsatta i entréerna (Bild 4).

Även denna ändring har genomförts utan någon som helst motivering. Ändringen som gjorts måste även anses tveksam juridiskt även om det naturligtvis är bra att låsa sitt förråd.

Errata Porkalen 2012 3 14 3
Bild 3.
Errata Porkalen 2012 3 14 4
Bild 4.

Summering

Att styrelsen hanterar så viktig information som föreningens ordningsföreskrifter på ett så här undermåligt sätt måste anses såväl olyckligt som direkt olämpligt. Handläggningen ger intryck av att styrelsen inte själva behärskar den information de söker justera och därefter delge föreningens medlemmar. Att på detta sätt "smyga" in ändringar torde dessutom reducera respekten för såväl ordningsreglerna som styrelsen.

För mer information kring omformuleringen av föreningens ordningsregler hänvisas till följande två artiklar:

[2012-12-08] Omarbetade ordningsregler

[2012-12-22] Nya omarbetade ordningsregler - version 2.0

Aktuella sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2012 nr3, s.14