[2012:3, s.07] Hur mår din gästtoalett? - Del II

Artikeln "Hur mår din gästtoalett?" inleds med ett första stycke (Bild 1) som nog föranlett mer än en läsare att "höja på ögonbrynen". Artikelförfattaren börjar med att konstatera "I föreningens fyrarumslägenheter finns det två badrum [...]". Då denne dock konstaterat att ett av dessa badrum saknar såväl bad och dusch uppstår ett definitionsproblem som löses genom att konstatera att detta badrum "[...] kallas därför gästtoaletten".

Errata Porkalen 2012 3 7 II 1
Bild 1.

Aktuellt stycke är närmast ett konstverk vad gäller otydlighet och intellektuell oredighet varför, trots att felet är av tämligen trivial karaktär, några klargörande fakta återges nedan. Detta inte minst för att lösa artikelförfattarens definitionsproblem.

  1. Föreningens samtliga lägenheter har ett (1) badrum. Detta gäller även för fyrarumslägenheterna.
  2. Fyrarumslägenheter har utöver ett badrum en separat toalett.
  3. Om den separata toaletten skall kallas "gästtoalett" eller något annat torde främst vara upp till lägenhetsinnehavaren att avgöra.

Ovan fakta återfinns i lätt tillgänglig föreningsinformation.

Ett utdrag från planritningen för en fyrarumslägenhet (Bild 2) visar att benämningen "BADRUM" resp. "TOAL." nyttjas. Ur den ekonomiska planen (Bild 3) framgår att fyrarumslägenheterna är utrustade med "bad" och "separat toalett".

Errata Porkalen 2012 3 7 II 2 tmb
Bild 2.
Errata Porkalen 2012 3 7 II 3 tmb
Bild 3.

Det andra badrummet är alltså ett helt fiktivt dito.

Aktuella sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2012 nr3, s.7