[2013:1, s.02] Porkalen rättar...

I en kortfattad rättelse på s.2 i Porkalen 2013 nr1 meddelar redaktören (Bild 1) att "...råkade vi felaktigt skriva att husen började byggas i början på 70-talet (1971-76)."  

Errata Porkalen 2013 1 2 1
Bild 1.

Det är naturligtvis bra att fel rättas när så krävs men...

I - Rättelsen är i sig felaktig ty den beskriver ej felet korrekt.

Det var två (2) olika felskrivningar i två (2) olika artiklar som gjordes.

I en (Porkalen 2012 nr3 s.4 ([1])) anges:

"Husen i föreningen byggdes i början på 70-talet och de börjar nu närma sig 45 årsstrecket, vilket är den beräknade livslängden på vattenstammarna i dessa hus."

I en annan (Porkalen 2012 nr3 s.7 ([2])) anges:

"...(husen byggdes mellan 1971 och 1976)"

Vad som gäller är kort:

Husen inte bara "byggdes färdigt" mellan åren 1976-78 utan arbetet med att bygga första huset påbörjades under 1976 och det sista huset blev klart under 1978.

Errata Porkalen 2013 1 2 2 tmb
Bild 2.

Som angetts tidigare ([1],[2]) finns detta väl dokumenterat bl a i den ekonomiska planen och på ritningar etc. Informationen finns dessutom lätt att hämta via internet via t ex emporis webbsida.

För Hus 14 (Sibeliusgången 32-34) som byggdes under första etappen framgår att "Construction start 1976" och "Construction end 1978" (Bild 2) ([3]).

II - Rättelsen förminskar betydelsen av ett mycket allvarligt fel

Det handlar ej om ett enkelt skrivfel utan det som angavs var:

  • Livslängden för husets vattenstammar beräknas vara 45 år
  • Husen börjar nu närma sig 45 årsstrecket

Denna information kan rimligen inte tolkas på annat sätt än att styrelsen bedömde att det nu är dags för stambyte. Detta trots att husen verkliga ålder var närmare 10 år yngre.

Att genomföra ett periodiskt underhåll i förtid, innan den tekniska- och ekonomiska livslängden löpt ut, är ett mycket stort och allvarligt fel som skulle ha kostat föreningen mycket stora belopp om det hade verkställts.

För mer info se nedan referenser.

III - Referenser

[1]: Errata - Porkalen - 2012 nr3 s.4 - "Vattenskador i föreningen - Del I"
[2]: Errata - Porkalen - 2012 nr3 s.7 - Hur mår din gästtoalett?"
[3]: www.emporis.com/building/porkala-7-stockholm-sweden

[4]: Aktuell sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2013 nr1, s.2