[2013:1, s.07] Bredband

I artikeln anges uppgifter om vilka bredbandshastigheter som gäller i Brf Porkala (Bild 1) De hastigheter som anges är ett minvärde, som Bredbandsbolaget garanterar för alla sina kunder, ej ett typiskt dito (Bild 2).

Artikeln har dessutom ett helt trivialt enhetsfel. Hastigheten uttrycks normalt ej i mbit/s utan i 1Mb/s. 1 mbit/s = 0.000 000 001 Mb/s vilket nog de flesta skulle uppfatta som väl långsamt.

Errata Porkalen 2013 1 7 1
Bild 1.
Errata Porkalen 2013 1 7 2
Bild 2.
Errata Porkalen 2013 1 7 3
Bild 3.
Errata Porkalen 2013 1 7 4
Bild 4.

De hastigheter som är typiska för lägenheterna i Brf Porkala är:

Nedströms: ca 94 - 95 Mb/s
Uppströms: ca 15 Mb/s

Ovan värden gäller vid tester med bredbandskollen.se och under förutsättning att varken dator eller router begränsar hastigheten. Vid annan kommunikation (ex. FTP) har ytterligare något högre hastigheter kunnat noteras.

Tester utförda 2013-03-16 i Brf Porkala

Test 1: Från en lägenhet med en porthastighet av 1 Gb/s och utan några tillval.

Uppmätt hastighet: Nedströms: 109 Mb/s och Uppströms: 15 Mb/s (Bild 3).

Test 2: Från en lägenhet med en porthastighet av 100 Mb/s och med tillval för 100 Mb/s åt båda hållen.

Uppmätt hastighet: Nedströms: 95 Mb/s och Uppströms: 84 Mb/s (Bild 4).

Testen tycks dock för kort för att ge en stabil mätning av uppströmshastigheten varför uppmätt resultat tycks vara en underskattning. Detta antagande bekräftas av tester med annan kommunikation (ex. FTP) där 95 Mb/s fås för såväl upp- som nedströmshastighet.

Tilläggsinformation

A - Vissa lägenheter är anslutna med en porthastighet av 1Gb/s

De flesta lägenheter tycks ansluta till Bredbandsbolagets utrustning med en porthastighet av 100 Mb/s (100Base-TX [IEEE 802.3u]). Detta gör att det endast åt ena hållet, uppströms, behöver bandbreddsbegränsas och hastigheten uppströms kan ej överstiga 100 Mb/s.

Några lägenheter som brfporkala.com fått kännedom om är dock anslutna med en porthastighet av 1 Gb/s (1000Base-T [IEEE 802.3ab]) trots att lägenhetsinnehavarna ej valt några tillägg relativt gruppanslutningen. Då måste bandbreddsbegränsning göras åt båda hållen. Tester kan då ofta visa en något högre hastighet än 100 Mb/s.

B - Bandbreddsbegränsning i egen router

Då hastighetsbegränsning finns uppströms kommer denna om man skickar data snabbare än ovan hastighet att begränsa hastigheten och detta gör att hastigheten "går upp och ner" eftersom det är medelhastigheten som regleras.

Om man har en router med hastighetsbegränsning kan det vara lämpligt att låta denna begränsa hastigheten istället för att låta Bredbandsbolagets utrustning göra det. Detta görs genom att ställa in en något lägre maxhastighet i den egna routern (ex. 14,5 Mb/s). Då kan, beroende på typ av router, ofta en jämnare hastighetsbegränsning erhållas. Detta gäller särskilt om utrustningen har mer avancerade köfunktioner att nyttja.

Referenser

[1]: Aktuell sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2013 nr1, s.7