[2013:1, s.07] Skillnaden mellan bostadsrätt och hyresrätt

Errata Porkalen 2013 1 7 II 1
Bild 1.

I artikeln (Bild 1, [2]) anges följande för en bostadsrättshavare:

"Som bostadsrättshavare äger du alltså inte din lägenhet, utan rätten att bo i den. Däremot äger du en andel av hela föreningen, andelen motsvarar hur stor bostadsyta du har av föreningens totala bostadsyta."

Detta är inte korrekt och innehåller, i Brf Porkalas fall, två olika fel.

Fel nr I

Föreningsmedlemmarnas andel av hela föreningens tillgångar och skulder är ej direkt kopplat till: "...hur stor bostadsyta du har..." utan till hur stor insatsen är ([1]).

Insatsen beror till stor del på storleken på lägenheten men även andra faktorer, t ex vilket våningsplan lägenheten ligger på, eventuella störningar från tvättstuga m m. Månadsavgiften, exkl. eventuella fasta tillägg som bredbandstillägg, är direkt proportionell mot lägenhetens insats.

Fel nr II

Föreningsmedlemmarnas andel av hela föreningens tillgångar och skulder är ej som här anges: "...andelen motsvarar hur stor bostadsyta du har av föreningens totala bostadsyta."

Vad som gäller är:

Aktuell andel motsvaras av hur stor insatsen för bostadsrättslägenheten är relativt den totala insatsen för lägenheter upplåtna med bostadsrätt just nu. Notera att andelen förändras om t ex lägenheter ombildas från hyresrätt till bostadsrätt. Då sker en "utspädning" (jmf: emission av nya aktier) och varje bostadsrättshavares andel minskar något.

I en förening, som t ex Brf Porkala, finns både hyresrätter och bostadsrätter. Det är lätt att inse ovan fel med ett enkelt exempel:

Antag en bostadsrättsförening där, för att förenkla, alla lägenheter är lika stora men där endast 75 % innehas med bostadsrätt. Med artikelns beräkning av de enskilda bostadsrättshavarnas andel av föreningens tillgångar och skulder skulle de alltså tillsammans bara äga 75 % av sin förening!

Detta resultat är naturligtvis orimligt. Hyresrätterna, i detta fall 25 % av lägenheterna, ägs naturligtvis av bostadsrättshavarna.

Diffus källa

Då artikeln endast diffust anger "fakta: HSB:s hemsida" har ingen vidare undersökning gjorts vad gäller exakta ursprunget till ovan behandlade fel. Det kan dock vara bra att påminna sig om betydelsen av begreppet fakta/faktum:

Faktum (av latin factum, av facere ”att göra”) avser inom till exempel filosofi ett faktiskt föreliggande sakförhållande

De ursprungliga uppgifter som korrigerats i aktuell artikel kan alltså ej anses uppfylla kravet på "fakta" oavsett vem som levererat dem.

Referenser

[1]: Brf Porkalas stadgar §31 och §58
[2]:
Aktuell sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2013 nr1, s.7