[2013:1, s.04] Angående ordningsreglerna...

I en kort artikeln ”Angående ordningsreglerna...” lämnas en del information som är i starkt behov av några kompletteringar/korrigeringar, vilka följer nedan.

I – Kraftig utökning av störningsfria tiderna – helt utan att ange relevanta skäl

I artikeln anges att styrelsen ”...samlat ihop ordningsreglerna vi haft och även lagt till tider på helger då man inte får väsnas.” (Bild 1).

Errata Porkalen 2013 1 4 1 tmb
Bild 1.

Denna beskrivning stämmer ej med fakta. Störningsfria tider har funnits även tidigare ([1] Bild 2, Bild 3).

Under december genomförde styrelsen två ”omformuleringar” av störningsreglerna och den första var så bristfällig att ett antal föreningsmedlemmar tillskrev styrelsen med en begäran om korrigering ([1]). Styrelsen återkom då med en ny version, "version 2.0" vilken utöver att korrigera påvisade brister ändrats ytterligare ([2]).

Ändringarna var inte någon smärre omformulering utan innebar en mycket kraftig ökning av den störningsfria tiden (med 16 timmar/vecka). Några som helst relevanta skäl till denna ändring lämnades inte.

II – Fem olika versioner i omlopp samtidigt

Under december 2012 fanns dessutom fem (5) olika versioner av trivselregler / ordningsregler i omlopp:

  1. En version av trivselreglerna uppsatt på anslagstavlorna i entréerna.

  2. En version av trivselregler på den webbsida styrelsen har ansvaret för.

  3. En version av ”störningsregler” via infoblad i entréerna v.1249.

  4. En version  av ”störningsregler – version 2.0” via infoblad i entréerna v.1251

  5. En version av trivselregler i Porkalen 2012 nr3 s.14.

Information om att ändringar gjorts och varför har helt lyst med sin frånvaro.

Att reglerna getts olika beteckningar (ex. trivselregler, ordningsregler, störningsregler, trivsel i föreningen) är mindre lämpligt (läs: mycket olämpligt).

III – En del regler har ändrats helt utan någon information om anledningen till ändringen

I artikeln beskriver styrelsen nu genomförda ändringar som ”småjusteringar” (Bild 2). Detta kan dock inte anses stämma väl med verkligheten. Vissa regler (ex. ”Se till din katt”, ”Ta hänsyn till grannarna” m fl) har ändrats helt. Genomgående gäller att ändringarna inte tydliggjorts och skäl till dessa saknas helt.

Errata Porkalen 2013 1 4 2
Bild 2.
Errata Porkalen 2013 1 4 3
Bild 3.

Då infoblad gällande ”omformulerade störningsregler” ([1],[2]) sattes upp gavs bilden av att det handlade om förtydliganden. Nu erkänner dock styrelsen i aktuell artikel att det de facto handlar om ”ändrade störningsregler” (Bild 3).

IV – Ordningsreglerna måste hanteras på ett mycket seriösare sätt

Att hantera så viktig information som föreningens ordningsregler på detta, helt undermåliga sätt, måste betecknas som mycket anmärkningsvärt. Detta agerande torde dessutom inte främja, den mycket viktiga, efterlevnaden av ordningsreglerna.

Innan ändringar av ordningsreglerna görs måste adekvat information om detta lämnas och tydliga skäl till ändringen ges. För efterlevnaden av ordningsreglerna är det dessutom av vikt att söka få så stor medlemsförankring som möjligt. Ordningsreglerna måste naturligtvis även följa såväl lagar som stadgar.

De ”godtyckliga smygändringar” av ordningsreglerna som nu, under kort tid, gjorts vid ett flertal tillfällen är ingen seriös hantering och måste upphöra genast.

V - Referenser

[1]: [2012-12-08] Omarbetade ordningsregler; brfporkala.com
[2]: [2012-12-22] Nya omarbetade ordningsregler - version 2.0; brfporkala.com
[3]: Aktuell sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2013 nr1, s.4