[2013:1, s.23] Lägenhetsförråd

I en kort artikeln (Bild 1, [1]) lämnar föreningen information om vad som gäller för lägenhetsförråd.

Errata Porkalen 2013 1 23 1
Bild 1.

Artikeln kan, vid en inledande läsning, tyckas rimlig och relevant. Artikeln påvisar dock två betydande fel/brister.

Fel I - Styrelsen söker reglera det de ej har rätt till

Artikeln avslutas med meningen: "Vid avflyttning ska förrådet tömmas och städas!"

Trots att, i detta nummer av Porkalen, styrelsen sökt informera om skillnaden mellan en hyresrätt och en bostadsrätt verkar tyvärr ej fullgod kännedom om skillnaderna föreligga. Något som även styrks av särskild errata ([2])

För en bostadsrätt gäller att styrelsen på intet sätt kan bestämma om en lägenhet skall "tömmas och städas" utan detta är helt en fråga för köpare och säljare av bostadsrätten att komma överens om. Detsamma gäller naturligtvis städning och tömning av det/de lägenhetsförråd som hör till bostadsrätten.

Fel II - Ytterligare "smygändringar" vad gäller låsningen av lägenhetsförrådet

I de trivselregler (läs: ordningsregler) som finns uppsatta i entréerna, sedan ett antal år, finns inga krav vad gäller låsning av lägenhetsförråden (Bild 2). I Porkalen 2012 nr3, s.14 har en "smygändring" av reglerna för lägenhetsförråd införts. Då har meningen: "Det måste vara låst." lagts till. Utan att detta på något sätt tydliggjorts eller motiverats.

Errata Porkalen 2013 1 23 2
Bild 2.
Errata Porkalen 2013 1 23 3
Bild 3.

I en bostadsrättsförening kan styrelsen inte ställa krav på att en boende låser lägenhetsdörren. Dock finner nog de flesta detta lämpligt, åtminstone då de går hemifrån. Styrelsen har emellertid ingen rätt att "styra och ställa" över detta. Detsamma torde gälla låsningen av det/de lägenhetsförråd som hör till bostadsrätten.

I aktuell artikel har dock styrelsen "backat" något från ovan (Bild 3) genom att använda ett mer försiktigt språkbruk: "Du måste själv se till att hålla det låst, till exempel med ett hänglås."

Summering

Styrelsen gör klokt i att påminnas sig om dels skillnaden mellan orden "ska" och "bör" och dels skillnaden mellan bostads- och hyresrätt. Det senare för att undvika att "styra och ställa" i frågor de inte har något med att göra.

Referenser

[1]: Aktuell sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2013 nr1, s.23
[2]: Errata - Porkalen -
Skillnaden mellan bostadsrätt och hyresrätt