[2013:2, s.06] 1.1.1 Föreningen allmänt

I - 1.1.1 Föreningen allmänt

Typ av fel: Sakfel.

I detta avsnitt anges ”Föreningen äger 18 bostadshus med en total lägenhetsyta om 58 347 m2 [...].” (Bild 1).

Den här angivna totala lägenhetsytan torde dock vara felaktig. Under 2007 byggdes en (1) lokal om till lägenhet och uppläts som bostadsrätt. Antalet lägenheter ökade då till 822 och totala lägenhetsytan angavs ha ökat från 58 302 m2 till 58 347 m2 ([1],[2]). Året därefter byggdes ytterligare en lokal, av samma storlek, om till lägenhet och antalet lägenheter angavs då till 823 men den totala lägenhetsytan ändrades ej ([3]). Detta fel har kvarstått i årsredovisningarna därefter.

Den totala lägenhetsytan torde vara 58 392 m2.

Errata Porkalen 2013 2 6 1 tmb
Bild 1.

II - Referenser

[1]: Årsredovisning för Brf Porkala 2006
[2]: Årsredovisning för Brf Porkala 2007
[3]: Årsredovisning för Brf Porkala 2008

[4]: Aktuell sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2013 nr2, s.6