[2013:2, s.09] 2.1 Finansiella kostnader

I - 2.1 Finansiella kostnader

Typ av fel: Sakfel

I detta avsnitt anges den totala räntekostnaden för de två lånegivarna, Handelsbanken och Swedbank, till: 2 680 938 kr + 1 509 685 kr = 4 190 623 kr (Bild 1, Bild 2).

Detta stämmer ej med beräkningen av genomsnittsräntorna av totala lånestocken där värdet 4 155 838 kr från Not 9 (Bild 3) nyttjats.

Det bör särskilt noteras att föreningen, enligt årsredovisningen, ej har några andra lån än de från ovan två långivare.

För ytterligare information se särskild stämmoförfrågan ([1]).

Errata Porkalen 2013 2 9 II 1
Bild 1.
Errata Porkalen 2013 2 9 II 2
Bild 2.
Errata Porkalen 2013 2 9 II 3
Bild 3.

II - Referenser

[1]: Stämmoförfrågan 13S:3 - Årsredovisning - 2.1 Finansiella kostnader
[2]: Aktuella sidor som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2013 nr2, s.9 - 10 och 20