[2013:2, s.11] 2.3 Planerad verksamhet 2013

I - 2.3 Planerad verksamhet 2013 - Periodiskt underhåll av 52:an

Typ av fel: Bristfällig/Missvisande information

Detta avsnitt är i starkt behov av kompletteringar och det finns även fel att rätta (Bild 1).

Bland annat kan nämnas:

  • Här beskrivs mycket mer omfattande åtgärder än vad som lämnats information om tidigare.
  • Att beskriva så här omfattande ombyggnader som ett "periodiskt underhåll" synes ej vara korrekt.
  • Informationen är mycket oklar och vag, bl a nyttjas ordet "kan" två gånger i samma mening!
  • Inga som helst kostnader för de planerade åtgärderna ges trots uppgifter om flera Mkr cirkulerar.

Föreningsinformationen om så här omfattande åtgärder bör vara mycket god, vilket alltså ej kan anses gälla här.

För ytterligare information se särskild stämmoförfrågan ([1]).

Errata Porkalen 2013 2 11 1
Bild 1.

II - Referenser

[1]: Stämmoförfrågan 13S:4 - Årsredovisning - 2.3 Planerad verksamhet 2013 - Periodiskt underhåll av 52:an
[2]: Aktuella sidor som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2013 nr2, s.11