[2013:2, s.12] 3 Flerårsöversikt

I - 3 Flerårsöversikt

Typ av fel: Bristfällig/Missvisande information

Årsredovisningslagen säger (ref: 6 kap 1 §) att:

"Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen [...]"

Flerårsöversikten används ofta för just detta ändamål.

Förra året nyttjades en flerårsöversikt med åtta (8) nyckeltal, sex (6) av dessa har tagits bort i år (Bild 1). Dessutom har onödigt få värdesiffror (2) nyttjats för dessa nyckeltal. Nyckeltalen har angivits i avsnitt 2.2 med fyra (4) värdesiffror (Bild 2) och så borde även ha gjorts i flerårsöversikten. Detta är av särskild vikt då förändringar från år till år är små.

Behovet av att komplettera och korrigera flerårsöversikten kan alltså anses tämligen starkt.

För ytterligare information se särskild stämmoförfrågan ([1]).

Errata Porkalen 2013 2 12 1
Bild 1.
Errata Porkalen 2013 2 12 2
Bild 2.

II - Referenser

[1]: Stämmoförfrågan 13A:5 - Årsredovisning - 3 Flerårsanalys
[2]: Aktuella sidor som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2013 nr2, s.10 och s. 12