[2013:2, s.13] 3 Noter

I - 3 Noter

Typ av fel: Sakfel

Noter till överliggande handlingar (resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys) skall beloppsmässigt stämma med dessa. Tyvärr gäller detta ej helt i årets årsredovisning.

Felet beror på att två (2) skilda värden nyttjas istället för ett (1). Notens slutsumma, som inkl. öresavrundning, skall rimligen föras upp i överliggande handling exakt och utan ytterligare avrundningar.

Felet berör Not 2 (2012), Not 4 (2011 och 2012) och Not 6 (2012) (Bild 1 - Bild 4).

Aktuellt fel är, just i år, litet beloppsmässigt men inför en helt onödig redundans och utgör en potentiell felkälla. Det bör även understrykas att aktuellt fel inte har något som helst med "öres- eller krontalsavrundningar" att göra. Skulle ändock en hänvisning till detta synas lockande indikerar detta en bristfällig kunskapsnivå.

Styrelsen bör också nogsamt beakta att det inte är varken lämpligt eller klokt att passivt "rygga ansvar" och skylla ifrån sig på t ex en ekonomiförvaltare eftersom detta endast "lägger nya fel till de tidigare". Det är styrelsen som har det fulla ansvaret för att årsredovisningen upprättas på ett korrekt och säkert sätt.

För ytterligare information se särskild stämmoförfrågan ([1]).

Errata Porkalen 2013 2 13 1
Bild 1.
Errata Porkalen 2013 2 13 2
Bild 2.
Errata Porkalen 2013 2 13 3
Bild 3.
Errata Porkalen 2013 2 13 4
Bild 4.

II - Referenser

[1]: Stämmoförfrågan 13S:5 - 3 Noter
[2]: Aktuella sidor som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2013 nr2, s.13 samt s.18 - s.20.