Föreningsstämman - 2010-06-09

Motioner:

Nedan återfinns ett antal inlämnade motioner inkl. styrelsens svar och motionärernas slutkommentarer.

Distribuerat material: