Årsredovisning, fullmakt samt samtliga motioner

För enkel åtkomst finns utdelad årsredovisning, fullmakt samt samtliga motioner åtkomliga nedan.

Notera att:

  1. Kvalitén i distribuerat material är bitvis bristfällig vilket tyvärr ej ansvariga  för denna sida har kunnat påverka.
  2. Styrelsen svar på de lagda motionerna lämnar i många fall mycket övrigt  att önska och motionärernas slutkommentarer på de motioner som återfinns på denna sida (Motioner) har nu lagts ut.

Material för nedladdning:

PDF icon Årsredovisning 2009
PDF icon Motionsbilaga 2010 [1]
PDF icon Fullmakt 2010

[1]: Av integritetsskäl har underskrifter, telefonnummer etc maskerats.