Föreningsstämman - 2010-08-19

Motioner:

Nedan återfinns ett antal inlämnade motioner inkl. styrelsens svar och motionärernas slutkommentarer.

Distribuerat material:

Stämman 2010-08-19 är en fortsättning av den ordinarie föreningsstämman 2010-06-09 som ajournerats.

Fullmakter utställda för föreningsstämman 2010-06-09 gäller även för den del av stämman som återstår. Om ny fullmakt behövs kan denna laddas ner här.