Föreningsstämman - 2011-06-07

Motioner:

Nedan återfinns ett antal inlämnade motioner inkl. styrelsens svar och motionärernas slutkommentarer.

Distribuerat material: