Årsredovisning, fullmakt samt samtliga motioner

För enkel åtkomst finns utdelad årsredovisning, fullmakt samt samtliga motioner åtkomliga nedan.

Notera att:

  1. Kvalitén i distribuerat material är bitvis bristfällig vilket tyvärr ej ansvariga  för denna sida har kunnat påverka. 
  2. Styrelsen svar på de lagda motionerna lämnar i många fall mycket övrigt  att önska och motionärernas slutkommentarer på de motioner som återfinns på denna sida (Motioner) har nu lagts ut.
  3. OBS! Motionerna som återfinns i Porkalen nr 2 2011 avviker från originaltexten. För mer info se särskild artikel.

Material för nedladdning:

PDF icon Årsredovisning 2010
PDF icon Motionsbilaga 2011 [1]
PDF icon Fullmakt 2011

[1]: Av integritetsskäl har underskrifter, telefonnummer etc maskerats.