Kallelse - Föreningsstämman - 2011-08-22

För enkel åtkomst finns anslagen kallelse åtkomlig nedan.

För nedladdnng:

Kallelse - Föreningsstämman - 2011-08-22

För mer info om lagda motioner se: Motioner - 2011

Även i år kan tyvärr konstateras att styrelsens "utlåtande" i en hel del fall är felaktiga och/eller irrelevanta. Alltför ofta undviks även nogsamt att bemöta motionernas "kärnfrågor". En del "förslag till beslut" är dessutom att betraktas som direkt ogiltiga. Stämmoordförandet för den ordinarie stämman 2011-06-07 har skriftligen informerats om dessa brister. Mer info kommer att ges av motionärerna på föreningsstämman 2011-08-22.