Kallelse och fullmaktsblankett - Föreningsstämman - 2012-05-31

För enkel åtkomst finns anslagen kallelse samt fullmaktsblankett tillgängliga nedan.

Notera särskilt att kallelsen innehåller förslag till nytt stadgebyte.

Nyheter 20120516 1

För nedladdning:

Kallelse - Föreningsstämman - 2012-05-31

Fullmaktsblankett - föreningsstämma