Kallelse [v.2.0] och fullmaktsblankett - Föreningsstämman - 2013-06-25

Varför har stämman blivit uppskjuten?

Den ordinarie föreningsstämman planerades att genomföras 2013-05-30. Styrelsen gick dock ut, mycket sent, och meddelade att stämman skjutits upp. I det uppsatta informationsbladet ikläder sig styrelsen en tämligen passiv roll, något som tyvärr ej är helt korrekt. Blygsamhet kan i vissa sammanhang vara klädsamt men här måste nog det omvända anses gälla. För att undvika oklarheter och missförstånd lämnas därför följande förtydligande information.

Av samstämmig information, som brfporkala.com erhållit från ett flertal olika oberoende källor, framgår mycket klart att:

Utöver att styrelsen är formellt ansvarig för den uppskjutna stämman är de även den primära anledningen till att så behövde ske.

 

Kallelse och fullmaktsblankett

För enkel åtkomst finns anslagen kallelse, version 2.0, samt fullmaktsblankett tillgängliga nedan.

I år finns samtliga motioner (betecknade förslag alt. inlägg) tydligt angivna i en särskild bilaga vilket är mycket bra. För mer information se Motioner - 2013.

Nyheter 20130610 1

Nyheter 20130610 2

För nedladdning:

Kallelse - Föreningsstämman - 2013-06-25

Fullmaktsblankett - föreningsstämma