Kallelse - Föreningsstämman - 2014-06-17

För enkel åtkomst finns anslagen kallelse samt fullmaktsblankett tillgängliga nedan.

Nyheter 20140603 1

För nedladdning:

Kallelse - Föreningsstämman - 2014-06-17

Fullmaktsblankett - föreningsstämma