Kallelse - Föreningsstämman - 2014-08-28

Den ordinarie föreningsstämman 2014-06-17 ajournerades efter punkt 13. Stämman kommer att återupptas 2014-08-28.
För enkel åtkomst finns anslagen kallelse samt fullmaktsblankett tillgängliga nedan.

Nyheter 20140820 1

För nedladdning:

Kallelse - Föreningsstämman - 2014-08-28

Fullmaktsblankett - föreningsstämma