Motion D:2 - Förbättring av belysning

Motionärer: Ulla Sjöberg
Antal motionärer:  1
Inlämnad av: Ulla Sjöberg
Inlämnad motion (komplett): Motion D:2

A - Motion:

Bakgrund

Efter renoveringen av gårdarna är belysningen mellan hus 14 och hus 1 mycket dålig. Utöver att återställa de armaturer som monterades ned vid renoveringen och ännu ej återställts kan det vara lämpligt att förstärka belysningen ytterligare. Detta inte minst som området är en ”ingång” till föreningen och därför bör vara välkomnande och inge trygghet. Något som näppeligen uppfylles idag med dålig belysning.

Yrkande

Att stämman beslutar att föreningen skall dels återställa den belysning, mellan hus 14 och hus 1, som monterades ned vid renoveringen av gårdarna och dels söka förbättra belysningen ytterligare.

Akalla 2011-03-31

B - I Porkalen nr2 2011 tryckt motion:

C - Styrelsens kommentarer:

D - Motionärernas slutkommentarer:

D0 - Allmänt:

Motionen återgiven i Porkalen avviker från originaltexten.

För mer info se särskild artikel

D1 - Del 1:

Styrelsens kommentarer:

  1. Tycks stämma dåligt med kända fakta. [*]

Kraven i motionen är ej uppfyllda varför motionären föreslår att stämman beslutar i enlighet med lagd motion.

[*]: Detta kommer enkelt och tydligt att visas på föreningsstämman.

D2 - Del 2:

Styrelsens kommentarer stämmer ej med kända fakta:

  1. Anslutningsritning från kommunen visar att ingen av de två armaturerna ingår i kommunens system. Detta stämmer även med hur en av armaturerna anslutits (har anslutits till Brf Porkalas och ej kommunens elsystem.

  2. Då detta skrivs (2011-08-20) fungerar endast en armatur.

Behovet av ytterligare belysning på den ”öppna” ytan mellan hus 14 och hus 1 kvarstår.

Pollarna styrelsen nämner ger endast en liten och begränsad punktbelysning detta eftersom de sitter så nära marknivån.

E - Styrelsens "slutbetyg":

Styrelsen är återigen slarvig med fakta och avlämnar direkta lögner i sina kommentarer!

Slutbetyg: Icke godkänt