Motion D:1 - Föreningslokalen Sibeliusgången 52

Motionärer: Margareta Ny, Sigurd Eliasson, Katja Jalovaara m fl
Antal motionärer:
Inlämnad av: Katja Jalovaara
Inlämnad motion (komplett):

A - Motion:

Inledning / Bakgrund

Föreningslokalen har i många år varit en uppskattad och trevlig lokal att ha möten i, medlemsfester, barnkalas m m I samband med att gårdsrenoveringen påbörjades för drygt 4 år sedan kunde lokalen dock ej användas av medlemmarna i vår bostadsrättsförening då lokalen under den tiden disponerades av Birka Markbyggnad AB samt WSP Management.

Nu har det snart gått 1,5 år sedan gårdsrenoveringen avslutades, men fortfarande har inte Brf Porkalas medlemmar kunnat använda sig av lokalen på Sibeliusgången 52.

Brf Porkalas medlemmar som är 65 + har nu också bildat en seniorklubb med namnet ”Porkala Seniorer” och vi vill kunna disponera föreningslokalen för möten och andra arrangemang och föreslår därför att den ordinarie föreningsstämman beslutar enligt nedan angivna yrkanden.

Grundförutsättningar och yrkande

För motionen gäller följande grundförutsättningar, vilka styrelsen uppmanas tillse följs vid sin hantering av aktuell motion:

  • Motionen är undertecknad av ….......... föreningsmedlemmar i Brf Porkala, vilka samtliga är att betrakta som motionärer.
  • Motionen är i sin helhet, inkl. yrkande, direkt ställda till föreningsstämman, ej styrelsen, för beslut.
  • Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar” eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad”.
  • Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Undertecknade motionärer förelägger stämman följande yrkande:

  • att föreningsstämman beslutar att det snarast kartlägges i vilket skick lokalen är
  • att föreningsstämman beslutar att styrelsen ges detta uppdrag
  • att om så behövs nödvändiga åtgärder vidtages så att lokalen blir i brukbart skick.