Stämmoförfrågan 11A:2 - Belysningsarmaturer - gårdar

Frågeställare: Arne Eriksson, Charlotte Steen
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 11A:2
Underskriftsdatum 2011-06-01

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Föreningens elkostnader har kraftigt ökat (2009: 1.617.256 kr, 2010: 2.017.254 kr [+24,7%])
Uppgifter finns som antyder att ett antal gårdsarmaturer, som är kommunens, i samband med gårdsrenoveringarna felaktigt kan ha anslutits till föreningens elcentraler. Detta innebär även, helt felaktigt, ökade elkostnader för föreningen.

De belysningsarmaturer som först bör granskas är:

1. Gård mellan hus 13 - 18: Tre (3) armaturer närmast hus 18.
2. Gård mellan hus 16 - 17: Fem (5) armaturer på gården.

A.2 - Begärda uppgifter:

Skriftlig och verifierbar dokumentation (läs: riktningar) som visar inkopplingen av ovan beskrivna armaturer.

Om dessa felaktigt anslutits till våra elcentraler skall detta korrigeras och korrekt anslutning till kommunens nät göras.

A.3 - Svarsdatum:

Skriftligt svar, med begärda uppgifter, önskas senast trettio (30) dagar efter stämman. Om så ej skett kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisorer för fortsatt handläggning.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §