Stämmoförfrågan 11A:6 - Underskrift av årsredovisningen

Frågeställare: Arne Eriksson, Ritva Tjelder
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 11A:6
Underskriftsdatum 2011-06-01

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

För andra året i följd har styrelsen undertecknat årsredovisningen EFTER revisorerna. Detta är en avvikelse relativt vad som gällt under perioden 2000 - 2009. En, av styrelsen ej undertecknad, årsredovisning bör betraktas som ett arbetsdokument. Det tycks avvikande att revisorerna undertecknar rena arbetsdokument istället för slutgiltiga handlingar.

A.2 - Begärda uppgifter:

Skriftlig redogörelse, från såväl styrelsen som revisorerna, för det inträffade och vilka skäl som eventuellt åberopas  för detsamma.

A.3 - Svarsdatum:

Skriftligt svar, med begärda uppgifter, önskas senast trettio (30) dagar efter stämman. Om så ej skett kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisorer för fortsatt handläggning.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §