Stämmoförfrågan 11A:7 - Uppföljning motion - 7 - 2010

Frågeställare: Arne Eriksson, Ritva Tjelder
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 11A:7
Underskriftsdatum 2011-06-01

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Stämman beslöt 2010 att styrelsen skulle vidtaga åtgärder mot bakgrund av att de nyttjat felaktiga stadgar under perioden 2008-08-27 - 2009-05-29. Bl a skulle berörda boende tillskrivas.

A.2 - Begärda uppgifter:

Skriftlig och verifierbar sammanställning av vidtagna åtgärder och vilka konsekvenser dessa fått gällande de felaktiga fakturor som de facto ställts ut.

A.3 - Svarsdatum:

Skriftligt svar, med begärda uppgifter, önskas senast trettio (30) dagar efter stämman. Om så ej skett kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisorer för fortsatt handläggning.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §