Stämmoförfrågan 12A:4 - Ekonomifrågor - I

Frågeställare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 12A:4
Underskriftsdatum 2012-05-30

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Ekonomifrågor - I (frågorna delas upp och tas separat):

A.2 - Begärda uppgifter:

1) [Förslag till behandling av ansamlad förlust] (Porkalen nr1 2012, s.9):

I årsredovisningen 2010 anges att 8.977.593 kr "överförs i ny räkning" nu är denna siffra ökad till 8.977.594. Vad är skälet till denna irriterande, helt betydelselösa, avvikelse?

2) [Förslag till behandling av ansamlad förlust] (Porkalen nr1 2012, s.9):

Överföringen till yttre fonden har varit konstant 6.996.240 kr under lång tid (2008-2010) varför nu göra en irriterande, helt betydelselös, ändring till 6.996.000 kr?

3) [Not 5] (Porkalen nr1 2012, s.14):

Vad ingår i posten "Serviceavgift till branschorgan"? Specificering önskas.

4) [Not 11] (Porkalen nr1 2012, s.15):

Omklassificeringar (IT flyttats från Byggnader till Maskiner m.m.) gjordes 2010 ej 2011. Ändock finns dessa uppgifter inlagda under 2011. Detta torde väl vara fel? Slutsummorna stämmer dock.

5) Felet visar på uppenbara svagheter och risker med framtagningen av årsredoviningen då ingen automatisk kontroll av sifferunderlaget tycks göras. Detta då aktuellt fel då skulle upptäckts. Kan detta åtgärdas till nästa år?

A.3 - Svarsdatum:

Muntligt svar på ovan förfrågan önskas omgående under stämman. Om svar ej erhålles kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisor för fortsatt handläggning. Förfrågan önskas även tas till stämmoprotokollet.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §