Stämmoförfrågan 12A:5 - Ekonomifrågor - II

Frågeställare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 12A:5
Underskriftsdatum 2012-05-30

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Ekonomifrågor - II (frågorna delas upp och tas separat):

A.2 - Begärda uppgifter:

1) [Not 7] (Porkalen nr1 2012, s.15):

Etappbeteckningarna för gårds- och hissrenoveringarna (mycket stora entreprenader) är ej lika de i förvaltningsberättelsen. Kan en förtydligande kommentar tas in till nästa år?

2) [Not 16] (Porkalen nr1 2012, s.16):

Beteckningarna 1 790 000 och 1 799 000 är skrivna med fet stil men saknar helt beskrivning. Kan en förtydligande kommentar (eller annan justering) tas in till nästa år?

3) [Not 18] (Porkalen nr1 2012, s.17; se även Not 26): Försäljningskostnader med 121.150 kr är upptagna för både 2010 och 2011 trots att:

  • Under 2010 uppläts 2 lägenheter med en upplåtelseavgift  1.510.402 kr.
  • Under 2011 uppläts 1 lägenhet med en upplåtelseavgift 767.831 kr.

Detta antyder att upptagen försäljningskostnad för 2011 kan vara fel. Detta bör kontrolleras.

4) [Not 26] (Porkalen nr1 2012, s.18): Beteckningen "Upplåtelseavgift" nyttjas här trots att den betecknar något helt annat i Not 18. Finns möjlighet att nyttja annan beteckning (ex. "Upplåtelsekostnad") till nästa år för att förtydliga?

A.3 - Svarsdatum:

Muntligt svar på ovan förfrågan önskas omgående under stämman. Om svar ej erhålles kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisor för fortsatt handläggning. Förfrågan önskas även tas till stämmoprotokollet.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §