Stämmoförfrågan 12B:12 - Motion 13 - "Komplettering av porttelefonisystemet"

Frågeställare: Arne Eriksson, Ritva Tjelder
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 12B:12
Underskriftsdatum

2012-05-30

 

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 13 - Komplettering av porttelefonisystemet.

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Ni anger i ert svar "Inget svar om hur kostnaderna skulle minska genom att byte till Telia samt köpa en tilläggstjänst [...]". Enligt erhållen uppgift nyttjas vanliga Telia abonnemang för porttelefonerna (f.n. två abonnemang) stämmer ej detta? (Ja/Nej)

Ja: Fel i  Ert "svar". 2). Nej: Vilken operatör gäller?  (Återgång till Telia kan enkelt ske.) 2).

2) Lägre kostnader för bredbandstelefoni - företag  fås genom lägre abonnemangskostnader (45 kr/mån istället för 132 kr/mån = (45 - 132)*12*2*1,25 =  -2610 kr/år) och högre flexibilitet genom att flera anslutningar enkelt kan läggas till.  

3) Då "vanlig" telefoni trots allt är driftsäkrare än bredbandstelefoni togs 2012-05-30 ny kontakt med Telia Support Företag (90400, 132) då framkom:

Att spärra ingående samtal går att göra även för vanlig telefoni och är dessutom gratis! (Borttagning av spärr kostar 128 kr och måste göras skriftligt.)  Styrelsen förslag är dock ej möjligt att genomföra, enligt info från Telia - Företag, och skall därför avslås!!!

4) Motionens förslag till kompletteringar justeras därför till följande:

  • Kontakta Telia Företag och beställ tilläggstjänsten "Stoppa inkommande".
  • Tag bort blockering av nummerpresentation (s.k. "Hemligt nummer").
  • Ge info till medlemmarna om aktuella nummer.   
  • Ovan mycket enkla komplettering skall göras snarast möjligt dock senast inom 3 mån.

Tilläggsinformation:

Telia anger i sin FAQ (http://webbguide.telia.se/faqs/showAnswerToQuestion.jsp?reactionId=6121&type=TopListEntry&toplistid=3):

SF12 B13 tmb

  • Med detta är "busringningar" EJ MÖJLIGA.   
  • Det finns alltså INGET HINDER att genomföra justerat förslag till komplettering.
  • Det kostar INGET att genomföra lagt förslag.

Styrelsens förslag är däremot EJ MÖJLIGT att genomföra:

Att byta ut texten "Hemligt nummer" till "Porttelefon" är INTE möjligt då denna skapas i telefonen hos den som blir uppringd genom frånvaron av nummerpresentationsinfo från Telias system. Telia har bekräftat detta 2012-05-30. Förslaget skall därför avslås.

A.3 - Svarsdatum:

Muntligt svar på ovan förfrågan önskas omgående under stämman. Om svar ej erhålles kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisor för fortsatt handläggning. Förfrågan önskas även tas till stämmoprotokollet.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.5 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.