Stämmoförfrågan 13A:1 - Årsredovisning - 1.1.3.3 Felanmälan

Frågeställare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg 
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13A:1
Underskriftsdatum: 2013-06-20

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

I förvaltningsberättelsen anges att:

"Det var dessutom möjligt att ringa direkt till telefonsvararen för felanmälan." (Bild 1)

SF13 A1
Bild 1.

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Vilket telefonnummer skall nyttjas och hur har detta meddelats föreningens medlemmar?

2) Är det inte så att denna information varit inaktuell (läs: felaktig) ända sedan FK flyttades 2006 ([a])? (Ja/Nej)

Ja: Bör inte detta och andra påtalade fel stämma till eftertanke vad gäller kvalitén på förvaltningsberättelsen?

Nej: Svaret tycks ej stämma med kända fakta.

[a]: Det nummer som då nyttjades var 08 - 444 06 86 och baserades på en numera antik ISDN-anslutning.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.4 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.