Stämmoförfrågan 13A:2 - Årsredovisning - 1.1.3.4 Porkalen, medlemstidningen

Frågeställare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13A:2
Underskriftsdatum: 2013-06-20

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

I förvaltningsberättelsen anges att:

"Utöver att ges ut som tryckt tidning läggs tidningen även ut på föreningens hemsida [...]" (Bild 1)

SF13 A2
Bild 1.

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Är det inte så att inga nummer av Porkalen lagts ut under hela 2012 och fram t o m 2013-06-15 alltså 1,5 år? (Ja/Nej)

Ja: 2). Nej: Svaret stämmer ej med en dokumenterad kontroll genomförd 2013-06-15 ([a]). 2).

2) Vad är skälen till att dels förvaltningsberättelsen ej stämmer och dels föreningens hemsida ej uppdaterats fortlöpande ([b])?

[a]: Först 2013-06-16 uppdaterades hemsidan och de nummer av Porkalen som "saknades" lades ut tillsammans med Porkalen 2013 nr2.
[b]: Status 2013-06-20: Ett (1) nyhetsinslag under 2013 och totalt elva (11) sedan i augusti i 2010.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.4 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.