Stämmoförfrågan 13A:3 - Årsredovisning - 1.1.4.5 Renovering av Sveaborgsskolan

Frågeställare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13A:3
Underskriftsdatum: 2013-06-20

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

I avsnitt 1.1.4.5 anges:

"Köket i lokalen har totalrenoverats och målning av inne väggar har skett under 2012." (Bild 1)

SF13 A3
Bild 1.

A.2 - Begärda uppgifter:

Utöver att ingen som helst information om kostnaderna ges bör noteras att detta är en hyreslokal och normalt står lokalhyresgästen för en stor del av underhållet ([a]).

Det är viktigt att föreningen ej drar på sig kostnader som skall tas av hyresgästen!

Det är våra gemensamma pengar det handlar om!

Jag begär härmed, med lagenligt stöd ([1], [2]), ut de kompletterande uppgifter som krävs för att en korrekt och komplett redovisning av vad som utförts, kostnaderna och motivering till att föreningen skall ta dessa kostnader. Underlaget skall även göras tillgängligt för föreningens samtliga medlemmar ([b]).

[a]: Målning av innerväggar (jmf: tapetsering) är ett exempel på en kostnad som normalt skall tas av lokalhyresgästen.
[b]: Muntligt svar är varken rimligt eller önskvärt. Uppgifterna måste även kunna kontrolleras.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §