Stämmoförfrågan 13A:4 - Årsredovisning - 1.1.4.6 Upprustning av källarentréer, Sibeliusgången

Frågeställare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13A:4
Underskriftsdatum: 2013-06-20

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Den enda informationen som ges är att arbetet "slutförts under 2012." (Bild 1)

Även tidigare föreningsinformation har varit extremt kortfattad och ändock varit felaktig ([a]).

SF13 A4
Bild 1.

A.2 - Begärda uppgifter:

1) I årsredovisningen för 2012 anges: "[...] målning av källarplan i punkthusen skall också göras." ([b])

Är det inte så att omfattningen på det utförda arbetet blev mycket större och dyrare och att detta, i stort sätt, endast informerades om efteråt?

Ja: 2). Nej: Uppgifterna tycks ej stämma med tillgängligt underlag - Förtydliga! 2).

2) Kostnaden för denna entreprenad är allt annat än lite. Varför har Ni inte sökt att informera bättre om densamma och särskilt då den betydande avvikelsen mot förra årets årsredovisning?

[a]: I Porkalen 2013 nr 1 s.27 ges gravt felaktig information om ytbeklädnaden. Att blanda ihop kakel och klinker är sannerligen inget "litet" fel då de har extremt olika egenskaper. Om inte styrelsen ens känner till vad som köpts in väcker det oundvikligen en hel del andra frågor.
[b]: Porkalen 2012 nr 1 s.8 avsnitt 2.3 Planerad verksamhet 2012

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.4 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.