Stämmoförfrågan 13B:3 - Motion 4 - Röstlängd - Del I

Frågeställare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:3
Underskriftsdatum: 2013-06-18

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 4 - "Röstlängd - Del I"

SF13 B3
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

Slutkommentarer)

I motionen, inlämnad av 23 motionärer, anges detaljerade brister i röstlängden vid några tidigare stämmor.

Styrelsen väljer dock att helt undvika att ge en förklaring till dessa.

Att en heltäckande ID-kontroll, innan utdelning av röstkort, i år tagits bort är verkligen inte ett "steg i rätt riktning"!

Styrelsen uppmanas därför att nogsamt ta till sig innehållet i lagd motion.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §